IMPLEMENTO s.r.o. Odoo verzia 15.0+e

Informácia o IMPLEMENTO s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Účtovníctvo
Riadiť finančné a manažérske účtovníctvo
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Pracovné výkazy
Sledovať čas zamestnancov na úlohách
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Knowledge
Helpdesk
Sledujte, uprednostňujte a riešte vstupenky zákazníkov
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Slovenčina - Účtovníctvo